Danh sách học sinh lớp 5 Năm học 2017- 2018

Thứ tư - 07/02/2018 20:35
DANH SÁCH HỌC SINH
2017 - 2018
STT Lớp Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Huyện Thôn Họ tên cha
1 5A3 Vũ Minh Ánh A Nữ 11/02/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Vũ Anh Tuấn
2 5A1 Ngô Đức An Nam 06/12/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Ngô Văn Hoa
3 5A1 Nguyễn Trường An Nam 13/08/2007 Hải Dương   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Nguyễn Văn Sự
4 5A2 Bùi Việt Anh Nam 07/02/2007 Nam Định   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 3 Bùi Ngọc Huấn
5 5A2 Bùi Vũ Minh Anh Nữ 19/05/2007 Hà Nội Thanh Liêm - Hà Nam quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Bùi Trọng Nghĩa
6 5A1 Đặng Nhật Anh Nam 20/04/2007 Hà Nội Thường Tín - Ha Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 28 Đặng Công Hoan
7 5A2 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 30/06/2007 Hải Dương Diễn Châu - Nghệ An quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Hoàng Văn Phú
8 5A1 Nguyễn Hoàng Anh Nam 17/12/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Nguyễn Văn Chung
9 5A1 Nguyễn Mỹ Anh Nữ 20/07/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Nguyễn Hữu Quang
10 5A2 Nguyễn Thiện Quang Anh Nam 02/08/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Nguyễn Thiện Hùng
11 5A3 Nhữ Quỳnh Anh Nữ 13/03/2007 Thanh Hóa Hoàng Cát - Hoàng Hóa - Thanh Hóa quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Nhữ Việt Đức
12 5A3 Phan Linh Anh Nữ 04/11/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Phan Huy Cẩm
13 5A1 Trần Minh Anh Nữ 28/02/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Trần Xuân Thắng
14 5A2 Vũ Hoàng Anh Nam 02/02/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Vũ Anh Toản
15 5A2 Vũ Mai Anh Nữ 06/02/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Vũ Quang Tiến
16 5A2 Vũ Minh Anh Nữ 22/03/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Vũ Hải Đăng
17 5A1 Vũ Thị Mai Anh Nữ 02/07/2007 Hà Nam Duy Hải - Duy Tiên - Hà Na,m quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Vũ Văn Lợi
18 5A2 Bùi Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 15/10/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Bùi Ngọc Hùng
19 5A2 Đỗ Thị Ngọc Ánh Nữ 16/12/2007 Hà Nội Yên Mỹ - Hưng Yên quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Đỗ Xuân Bình
20 5A2 Lương Ngọc Ánh Nữ 25/12/2007 Hưng Yên   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Lương Văn Minh
21 5A3 Vũ Minh Ánh B Nữ 30/12/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Vũ Tiến Dương
22 5A1 Nguyễn An Bình Nữ 24/09/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34  
23 5A1 Vũ Thanh Bình Nam 26/03/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Vũ Ngọc Hà
24 5A2 Vương Đức Bình Nam 21/11/2006 Hà Nội Ứng Hòa - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Vương Văn Dương
25 5A3 Đoàn Linh Chi Nữ 21/06/2007 Hà Nội Thạch Bích - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Đoàn Trung Hiếu
26 5A1 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 25/11/2007 Thanh Hóa   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 27 Nguyễn Công Anh
27 5A2 Nguyễn Hoàng Dung Nữ 11/12/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 27 Nguyễn Ngọc Tự
28 5A1 Cao Huy Dũng Nam 06/05/2007 Hà Nội Gia Lâm -HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Cao Huy Luận
29 5A2 Nguyễn Tiến Dũng Nam 02/11/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Mạnh Hùng
30 5A3 Vũ Anh Dũng Nam 16/05/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Vũ Xuân Duy
31 5A2 Vương Quốc Dũng Nam 13/03/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Vương Văn Huy
32 5A1 Đào Nhật Dương Nữ 28/10/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Đào Tuấn Anh
33 5A1 Nguyễn Kim Đức Đạt Nam 10/10/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Nguyễn Kim Phương
34 5A2 Nguyễn Tiến Đạt Nam 03/08/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 27 Nguyễn Chí Thành
35 5A3 Vũ Tiến Đạt Nam 15/05/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Vũ Quang Tiến
36 5A2 Nguyễn Hải Đăng Nam 04/09/2005 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Nguyễn Tiến Toàn
37 5A3 Đặng Lê Huỳnh Đức Nam 25/08/2007 Hà Nội Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Đặng Quang Hùng
38 5A1 Lê Anh Đức Nam 11/07/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 24 Lê Việt Anh
39 5A3 Trần Đức Hà Nam 28/05/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Trần Đình Toàn
40 5A2 Nguyễn Tiến Hải Nam 01/05/2007 Thái Nguyên   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Nguyễn Anh Nhu
41 5A3 Nguyễn Trung Hải Nam 31/10/2007 Hà Nam Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 27 Nguyễn Trọng Nghiêm
42 5A2 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 20/07/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Nguyễn Đăng Khoa
43 5A2 Nguyễn Tuấn Hiệp Nam 11/12/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 27 Nguyễn Văn Nghĩa
44 5A3 Đỗ Minh Hiếu Nam 09/12/2007 Hưng Yên Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Đỗ Văn Bình
45 5A3 Lê Minh Hiếu Nam 30/07/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 28 Lê Xuân Trường
46 5A3 Nguyễn Minh Hiếu Nam 01/10/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Nguyễn Văn Hùng
47 5A2 Nguyễn Trung Hiếu Nam 22/09/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Nguyễn Văn Lân
48 5A1 Phạm Ngọc Hoa Nữ 25/06/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Phạm Minh Đức
49 5A3 Nguyễn Hoàng Huy Nam 16/03/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Nguyễn Minh Hoàng
50 5A3 Phạm Khánh Huy Nam 12/12/2007 Hà Nội Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Phạm Văn Hưng
51 5A2 Tạ Quang Huy Nam 31/07/2006 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Tạ Văn Thảo
52 5A1 Vũ Khánh Huyền Nữ 29/11/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Vũ Văn Tuấn
53 5A1 Vũ Lê Phương Huyền Nữ 19/08/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Vũ Đình Hải
54 5A1 Nguyễn Gia Hưng Nam 25/11/2007 Bắc Giang   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 27 Nguyễn Văn Thành
55 5A1 Nguyễn Tuấn Hưng Nam 06/02/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 24 Nguyễn Ngọc Tuấn
56 5A1 Lê Ngọc Quỳnh Hương Nữ 20/05/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Lê Hồng Ngọc
57 5A3 Bùi Bảo Khánh Nam 25/01/2007 Hà Nội Kim Bình - Kim Bảng - Hà Nam quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Bùi Hồng Sơn
58 5A3 Nguyễn Minh Khánh Nam 18/10/2006 Hà Nội Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Nguyễn Xuân Vỹ
59 5A1 Vũ Duy Khánh Nam 19/09/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Vũ Văn Kỳ
60 5A3 Đỗ Anh Khoa Nam 07/03/2007 Hà Nam Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Đỗ Văn Luyện
61 5A3 Nguyễn Anh Khoa Nam 02/12/2007 Thái Bình Hoa Nam - Đông Hưng - Thái Bình quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Nguyễn Văn Lợi
62 5A3 Nguyễn Đăng Khôi Nam 19/12/2007 Hà Nội Quỳnh Hoàng - Quỳnh Phụ - Thái Bình quận Hoàng Mai phường Hoàng Liệt Chung cư HH4b Nguyễn Đăng Khoa
63 5A2 Lê Trung Kiên Nam 06/08/2005 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Lê Xuân Trung
64 5A2 Nguyễn Trung Kiên Nam 12/01/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Nguyễn Trung Dũng
65 5A3 Nguyễn Trung Kiên Nam 25/10/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Nguyễn Văn Ngời
66 5A2 Vũ Đức Trung Kiên Nam 10/07/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Vũ Văn Dư
67 5A3 Lương Hiểu Lam Nữ 15/12/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Lương Trung Kiên
68 5A3 Nguyễn Bùi Ngọc Lâm Nam 05/03/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Nguyễn Tiến Mùi
69 5A1 Trần Mai Liên Nữ 08/12/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Trần Quốc Tuấn
70 5A1 Đàm Phương Linh Nữ 21/05/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Đàm Văn Công
71 5A2 Nguyễn Khánh Linh Nữ 17/03/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Văn Tú
72 5A2 Nguyễn Lam Linh Nữ 23/09/2007 Hà Nội Thái Thụy - Thái Bình quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Nguyễn Trung Hiếu
73 5A1 Trần Phương Linh Nữ 05/06/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 24 Trần Văn Dũng
74 5A1 Nguyễn Duy Long Nam 01/01/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Nguyễn Đức Huy
75 5A2 Vũ Thành Long Nam 12/10/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Vũ Văn Thủy
76 5A1 Trần Ngọc Mai Nữ 19/02/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Trần Văn Huy
77 5A2 Nguyễn Thế Mạnh Nam 26/08/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Nguyễn Văn Khiêm
78 5A1 Lê Tuấn Minh Nam 24/12/2007 Hà Nội Thọ Ngọc - Triệu Sơn - Thanh Hóa quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Lê Đình Lực
79 5A2 Nguyễn Hoàng Minh Nam 26/01/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Mạnh Hùng
80 5A2 Nguyễn Trần Nhật Minh Nam 28/08/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Nguyễn Tiến Đạt
81 5A3 Phạm Đức Minh Nam 16/08/2007 Hà Nội Vũ Qúy - Kiến Xương - Thái Bình quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Phạm Đức Tiến
82 5A3 Nguyễn Hà My Nữ 10/12/2006 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Nguyễn Hoài Linh
83 5A1 Nguyễn Hà My Nữ 30/07/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Văn Học
84 5A2 Nguyễn Trà My Nữ 08/03/2007 Tuyên Quang Sơn Dương - Tuyên Quang quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam   Nguyễn Đức Tuấn
85 5A1 Vũ Trà My Nữ 13/01/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Vũ Ngọc Phẩm
86 5A3 Đào Văn Nam Nam 25/08/2007 Bắc Giang Tiên Lãng - Hải Phòng quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Đào Văn Hải
87 5A1 Vũ Hải Ngân Nữ 25/03/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Vũ Đức Quyền
88 5A1 Lê Minh Ngọc Nữ 23/11/2007 Hà Nội Nam Trực - Nam Định quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Lê Văn Trịnh
89 5A3 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 10/01/2007 Nam Định Yên Thọ - Ý Yên - Nam Định quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Lê Xuân Giáp
90 5A2 Trần Bích Ngọc Nữ 06/12/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Trần Mạnh Hùng
91 5A3 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 01/05/2007 Nghệ An Long Thành - Yên Thành - Nghệ An quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Nguyễn Đình Giang
92 5A1 Nguyễn Hồng Nhật Nữ 02/01/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Thế Trọng
93 5A2 Trần Minh Nhật Nam 01/03/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Trần Xuân Dũng
94 5A1 Phạm Yến Nhi Nữ 07/01/2007 Hà Nội   quận Hai Bà Trưng phường Quỳnh Mai Tổ dân phố số 7B Phạm Hồng Thắng
95 5A1 Trần Vân Nhi Nữ 13/01/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Trần Huy Thái
96 5A1 Vũ Tuyết Nhung Nữ 22/04/2007 Hà Nội Yên Sở - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 28 Vũ Lâm Ngọc
97 5A2 Nguyễn Vũ Phong Nam 27/09/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 24 Nguyễn Văn Vụ
98 5A2 Bùi Mai Hạnh Phúc Nam 10/11/2006 Hải Dương Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Bùi Mai Hồng Hạnh
99 5A3 Phạm Hoàng Phúc Nam 04/12/2007 Nam Định Thọ Nghiệp - Xuân Trường - Nam Định quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Phạm Trung Kiên
100 5A2 Đới Minh Phương Nữ 30/07/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 24 Đới Sỹ Dũng
101 5A1 Hoàng Thu Phương Nữ 02/11/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Hoàng Xuân Thanh
102 5A3 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 20/06/2005 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Nguyễn Văn Dũng
103 5A3 Phan Linh Phương Nữ 04/11/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Phan Huy Cẩm
104 5A3 Đặng Nhật Quang Nam 24/07/2007 Hà Nội Lê Lợi - Thường Tín - Hà N ội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Đặng Công Huân
105 5A1 Vũ Minh Quyên Nữ 09/01/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Vũ Quang Hoạt
106 5A3 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 22/05/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Thành Tâm
107 5A2 Vũ Tấn Tài Nam 04/01/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Vũ Văn Quang
108 5A3 Hà Tuệ Tâm Nam 13/07/2007 Hà Nội Nông Cống - Thanh Hóa quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Hà Thành An
109 5A1 Nguyễn Duy Thái Nam 21/09/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Quang Tuần
110 5A1 Lê Phương Thanh Nữ 02/08/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Lê Thanh Đức
111 5A3 Nguyễn Duy Thành Nam 08/04/2007 Hưng Yên Hàm Tử - Khoái Châu - Hưng Yên quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Nguyễn Duy Hiệp
112 5A3 Lê Tiến Thịnh Nam 25/09/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Lê Văn Cường
113 5A2 Nguyễn Hữu Thọ Nam 01/11/2007 TP. Hồ Chí Minh Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Nguyễn Hồng Hà
114 5A3 Phùng Thu Thủy Nữ 17/07/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Phùng Văn Cường
115 5A3 Vũ Thu Thủy Nữ 30/03/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Vũ Đức Tuấn
116 5A2 Hoàng Kim Thúy Nữ 16/09/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 27 Hoàng Đức Hạnh
117 5A3 Lã Minh Thúy Nữ 22/05/2007 Hà Nội Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Lã Văn Hưng
118 5A3 Triệu Thanh Thúy Nữ 25/08/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Triệu Văn Bảy
119 5A1 Hoàng Vũ Anh Thư Nữ 18/10/2007 Nam Định   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Hoàng Quang Sáng
120 5A2 Lê Anh Thư Nữ 06/12/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 26 Lê Xuân Thảo
121 5A2 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 08/07/2007 Hà Nội Đông Anh - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Lê Trọng Hải
122 5A1 Nguyễn Huyền Thương Nữ 17/05/2007 Hà Nội Thanh Trì, HN huyện Thanh Trì xã Liên Ninh Thôn Yên Phú Nguyễn Quốc Trịnh
123 5A1 Vũ Bảo Thy Nữ 22/04/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Vũ Văn Phượng
124 5A1 Phạm Hữu Tiến Nam 02/01/2007 Hải Dương Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Phạm Hữu Toàn
125 5A2 Nguyễn Đức Toàn Nam 05/07/2007 Bắc Giang   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Nguyễn Đức Dân
126 5A3 Nguyễn Mạnh Toàn Nam 22/10/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 33 Nguyễn Cao Thắng
127 5A1 Trần Thanh Trà Nữ 06/09/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Trần Mạnh Khởi
128 5A3 Vũ Thanh Trà Nữ 20/08/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Vũ Văn Chấn
129 5A2 Nguyễn Huyền Trang Nữ 28/12/2007 Hưng Yên   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Nguyễn Văn Long
130 5A3 Phạm Huyền Trang Nữ 17/08/2007 Nam Định Giao Hương - Giao Thủy - Nam Định quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 24 Phạm Văn Đảm
131 5A3 Nguyễn Hữu Triều Nam 03/12/2007 Hà Nội Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Nguyễn Hữu Vương
132 5A2 Nguyễn Anh Tuấn Nam 12/11/2006 Hà Nội Tây Hồ - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 25 Nguyễn Văn Lực
133 5A1 Nguyễn Thanh Tùng Nam 25/05/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Nguyễn Hữu Thành
134 5A2 Nguyễn Thanh Tùng Nam 07/10/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Nguyễn Văn Điệp
135 5A2 Lê Phương Uyên Nữ 10/09/2007 Hà Nội Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 29 Lê Hồ Điệp
136 5A3 Nguyễn Hồng Vân Nữ 10/02/2007 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 28 Nguyễn Văn Hành
137 5A1 Lê Ngọc Tường Vi Nữ 19/10/2007 Hà Nội Lĩnh Nam, HM, HN quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 31 Lê Văn Thắng
138 5A1 Nguyễn Tuấn Việt Nam 10/04/2007 Hà Nội Gia Bình - Bắc Ninh quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 30 Nguyễn Văn Sơn
139 5A3 Nguyễn Quang Vinh Nam 01/01/2006 Hà Nội Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 28 Nguyễn Hồng Quang
140 5A3 Lại Thị Hải Yến Nữ 17/03/2007 Thái Bình Quốc Tuấn - Kiến Xương - Thái Bình quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 34 Lại Văn Lưỡng
141 5A2 Thân Phương Yến Nữ 09/09/2007 Hà Nội   quận Hoàng Mai phường Lĩnh Nam Tổ 32 Thân Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Góc Thành Viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
VĂN BẢN PHÁP QUY

Số: 90 /KH-PGDĐT

Kế hoạch 70 năm thi đua ái quốc

Thời gian đăng: 02/03/2018

lượt xem: 866 | lượt tải:1360

Số 37/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn 2018

Thời gian đăng: 06/03/2018

lượt xem: 434 | lượt tải:110

Số 38/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn học tập chuyên đề 2018

Thời gian đăng: 06/03/2018

lượt xem: 372 | lượt tải:92

Công văn số 551/SGDĐT-VP

Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Thời gian đăng: 27/02/2018

lượt xem: 540 | lượt tải:105

360/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả Hà Nội triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Thời gian đăng: 27/02/2018

lượt xem: 463 | lượt tải:181

007/QĐ-THTL

Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo về công tác truyền thông trong trường Tiểu học Thúy Lĩnh

Thời gian đăng: 24/01/2018

lượt xem: 422 | lượt tải:2

04 - KHLT/ĐTN – P.GD&ĐT

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ quận Hoàng Mai lần thứ XIV - Năm 2018

Thời gian đăng: 07/02/2018

lượt xem: 452 | lượt tải:156

Số: 40/KH-PGD&ĐT

Kế hoạc tổ chức ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai lần thứ IV

Thời gian đăng: 24/01/2018

lượt xem: 354 | lượt tải:94

002/THTL_KHTT

Kê hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo

Thời gian đăng: 24/01/2018

lượt xem: 345 | lượt tải:3

38

Kế hoạt động tư vấn tâm lý học đường - Năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 07/02/2018

lượt xem: 422 | lượt tải:0

45

Quyết định về việc thành lập Bộ phận tư vấn học đường

Thời gian đăng: 07/02/2018

lượt xem: 384 | lượt tải:0

31

Quyết định v/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường Năm học 2017 - 2018

Thời gian đăng: 07/02/2018

lượt xem: 292 | lượt tải:0

25

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học - Năm học 2017- 2018

Thời gian đăng: 07/02/2018

lượt xem: 780 | lượt tải:15

Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chín

Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020

Thời gian đăng: 24/02/2018

lượt xem: 441 | lượt tải:85

329/SGD&ĐT-VP

Công văn về việc Quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

Thời gian đăng: 24/01/2018

lượt xem: 306 | lượt tải:83
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HNH-9742-FILEminimizer.jpg HNH-9736-FILEminimizer.jpg HNH-9731-FILEminimizer.jpg HNH-9727-FILEminimizer.jpg HNH-9729-FILEminimizer.jpg HNH-9722-FILEminimizer.jpg DSC04498-FILEminimizer.jpg DSC04490-FILEminimizer.jpg DSC04455-FILEminimizer.jpg DSC04489-FILEminimizer.jpg DSC04451-FILEminimizer.jpg DSC04452-FILEminimizer.jpg DSC04454-FILEminimizer.jpg DSC04450-FILEminimizer.jpg DSC04449-FILEminimizer.jpg DSC04447-FILEminimizer.jpg 1W6A0549-FILEminimizer.jpg 1W6A0490-FILEminimizer.jpg 1W6A0475-FILEminimizer.jpg 1W6A0449-FILEminimizer.jpg 1W6A0440-FILEminimizer.jpg 1W6A0418-FILEminimizer.jpg 1W6A0415-FILEminimizer.jpg 1W6A0410-FILEminimizer.jpg 1W6A0389-FILEminimizer.jpg 1W6A0377-FILEminimizer.jpg 1W6A0372-FILEminimizer.jpg 1W6A0367-FILEminimizer.jpg 1W6A0363-FILEminimizer.jpg 1W6A0352-FILEminimizer.jpg 1W6A0339-FILEminimizer.jpg 1W6A0332-FILEminimizer.jpg 1W6A0323-FILEminimizer.jpg 1W6A0318-FILEminimizer.jpg 1W6A0294-FILEminimizer.jpg 1W6A0276-FILEminimizer.jpg 1W6A0269-FILEminimizer.jpg 1W6A0257-FILEminimizer.jpg 1W6A0236-FILEminimizer.jpg 1W6A0216-FILEminimizer.jpg 1W6A0210-FILEminimizer.jpg 1W6A0192-FILEminimizer.jpg 1-FILEminimizer.jpg HNH-9746-FILEminimizer.jpg HNH-9750-FILEminimizer.jpg HNH-9752-FILEminimizer.jpg HNH-9782-FILEminimizer.jpg HNH-9782-1-FILEminimizer.jpg HNH-9786-FILEminimizer.jpg HNH-9787-FILEminimizer.jpg
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay397
  • Tháng hiện tại10,057
  • Tổng lượt truy cập168,090
quảng cáo chạy bên trái
quảng cáo chạy bên phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây